Försäkringar och intyg
Tråkigt men nödvändigt

Försäkringar är både tråkigt och dyrt. Vi tecknade en ansvarsförsäkring för båten hos Pantaenius, ett danskt bolag, eftersom vi inte hittade något svenskt som åtar sig långsegling. Att vi bara tecknade ansvarsförsäkring berodde på de löjligt höga premierna.
Personlig reseförsäkring för sjukdom, olycksfall, rättsskydd, överfall, osv. tecknade vi hos våra respektive hemförsäkringsbolag.

Intyg av olika slag är i vissa fall nödvändigt. Mikael och Olof hade båda skepparexamen, VHF-certifikat, samt kanalförarintyg. Vi medförde ett internationellt intyg för båten och givetvis ifyllda vaccinationsböcker för alla ombord.

Intygsböcker